Yrityksen sukupolvenvaihdos

Sukupolvenvaihdoksessa on yleisimmin kyse siitä, kun osakkeet siirtyvät yritystoiminnan jatkajalle perhepiirissä. Omaisuuden siirtäminen voidaan toteuttaa mm. kauppana, lahjoituksena tai perintönä tai edellä mainittujen toteuttamistapojen yhdistelminä.

Sukupolvenvaihdoksissa tehdään huolellista verosuunnittelua, jossa haetaan optimaalista ratkaisua osapuolten kesken.

Päällimmäisenä tulee selvitettäväksi verotus ja mahdolliset huojennukset. Verotuksen tarkastelussa erotetaan luovuttajan eli myyjän verotus ja toisaalta ostajan verotus.

Yrityksen sukupolvenvaihdoksen verosuunnittelu

Sukupolvenvaihdoksissa voidaan myös tehdä valmistelevaa verosuunnittelua, jossa pyritään minimoimaan kauppahintaa. Yhtenä mahdollisuutena esim. omien osakkeiden hankkiminen, jolla voidaan siirtää kohdeyhtiön voitonjakokelpoisia varoja luopujalle. Usein tarvitaan myös ennakkopäätöksen hakemista, jotta vältytään ikäviltä veroseuraamuksilta.

Mikäli mietit sukupolvenvaihdosta yrityksessänne, niin laskelmia voidaan tehdä teille etukäteen, jolloin voitte miettiä, mikä ratkaisu olisi paras. Yleensä rahoittajat rahoittavat mielellään sukupolvenvaihdoksia, koska ostaja jo yleensä tuntee yrityksen ja luopujakin jää useimmiten vielä auttamaan toiminnan jatkamisessa. Kauppahinnan maksujärjestelyt helpottavat myös pankin rahoituksen saamista. Eli mikäli jatkaja löytyisi perhepiiristä, mutta olette epävarmoja siitä, miten vaihto saataisiin järjestettyä, kannattaa tulla juttelemaan.