Myytävät yritykset

Olemme keskittyneet mikro- ja pienyritysten yritysvälitykseen eli yrityksiin, joiden palveluksessa on vähemmän kuin 50 henkeä ja joiden vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 10 miljoonaa euroa. Mikroyritykset kuuluvat pienyrityksiin, mutta niissä työntekijöitä on vähemmän kuin 10 henkeä ja jonka vuosiliikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 miljoonaa euroa. Yrittäjät ovat itse yleensä mukana toiminnassa.

Myytävistä yrityksistä löytyvät hyvät taustatiedot

Myytävä yritys voi olla jo pitkään toiminut tai vielä melko tuorekin. Tärkeintä kuitenkin on, että yritys kaipaa jatkajaa syystä tai toisesta tai mahdollisesti etsii kumppania yritykseen. Kun yritys päätyy myytäväksi sivuillemme, olemme tehneet taustatyöt ja pystymme kertomaan kauppaa varten tarvittavat tiedot neuvotteluissa. Kun perustyöt on tehty hyvin, saadaan usein jo riittävä ja rahoittajiakin tyydyttävä tieto myytävästä yrityksestä ja voidaan suoraan siirtyä sopimaan kaupan ehdoista.

Yritykset esitellään sivuillamme yleensä anonyymisti ja kerromme lisätietoja yhteydenottojen perusteella ja sen mukaisesti, mitä olemme myyjän kanssa sopineet. Tarkemmat tiedot luovutetaan vasta kun olemme saaneet allekirjoitetun salassapitositoumuksen.

Kysy myös hiljaisessa välityksessä olevia yrityksiä

Useimmat kohteet löytyvät sivuiltamme, mutta meillä on myös hiljaisessa välityksessä olevia kohteita. Jos myytävistä kohteista ei löydy sopivaa yritystä, ota yhteyttä ja kerro millaista yritystä etsit, ilmoitamme sinulle heti kun uusia yrityksiä tulee välitykseen tai voit myös tehdä ostotoimeksiannon, jolloin etsimme sopivaa yritystä ostettavaksi.

Meillä on kokemusta yritysten ja yrittäjien avustamisesta jo lähes 40 vuoden ajalta, ja tavoitteenamme on aina molempia osapuolia tyydyttävä kauppa. Autamme kaupan syntymisessä kaikin tavoin ja huolehdimme asiakirjojen laadinnasta ja muista tarvittavista toimenpiteistä niin, että uusi yrittäjä pärjää ostamansa yrityksen kanssa ja myyjä saa ansaitsemansa korvauksen tekemästään työstä yrittäjänä.

Tutustu myytäviin kohteisiin:

https://www.yritysporssi.fi/yritykset/?keywords=TILANA