Kiinteistöarviointi

Voit tilata meiltä kansainvälisten arviointistandardien ja hyvän kiinteistönarviointitavan mukaiset AKA-arviolausunnot sekä lyhyempiä arviolausuntoja tarpeen mukaan, jonka voimme yhdessä sopia.

Teemme kiinteistöarviointeja kaikista toimitilakohteista, olipa kyseessä sitten yksittäinen liikehuoneisto tai suurempi useamman tontin ja rakennuksen käsittävä kiinteistökokonaisuus. Arvioimme myös erilaisia erikoiskohteita, tehtaista kartanoihin ja hevostiloista huoltoasemiin.

Kiinteistöarviota tarvitaan monissa yhteyksissä; yleisimmin silloin, kun tarvitset vakuusarvon määritystä rahoittajalle. Kiinteistöarviointi on ajankohtaista myös silloin, kun avioeron sattuessa tarvitaan arviota omaisuuden arvosta ositusta varten tai kun kuolinpesässä selvitetään omaisuuksien arvoja. Myös yrityskaupoissa tulevat liiketilat ja kiinteistöt arvioitaviksi. Olipa tilanne mikä tahansa, niin ota yhteyttä!

Kiinteistön arvoon vaikuttavat seikat

Kiinteistön arviokirjaa varten perehdymme laajasti kiinteistön arvoon vaikuttaviin seikkoihin, muun muassa alueen kaavaan ja kaavamääräyksiin, kiinteistön maapohjaan sekä rakennusten eri tiloihin, käyttötarkoitukseen ja muihin ominaisuuksiin. Lisäksi aina täytyy kartoittaa alueen toteutuneet kaupat hintatason ja markkinatilanteen selvittämiseksi. Ammattiosaamiseemme kuuluu hankkia jatkuvasti tietoa vuokramarkkinoista ja niiden hintatasosta sekä sijoittajien tuottovaatimuksista. Lisäksi on otettava huomioon uudisrakentamisen kustannustaso, jotta voidaan vertailla vanhemman rakennuskannan arvoa suhteessa uuden tilan rakentamiseen.

Kunkin yksittäisen kiinteistön arvoon vaikuttaa aina erityisesti sijainti sekä kiinteistökohtaiset vahvuudet ja heikkoudet, kuten esimerkiksi hyvin tuottavat pitkäaikaiset vuokrasopimukset tai toisaalta merkittävästi käyttöä haittaavat rajoitukset tai viat. Toimitilojen arviointi painottuu tyypillisesti kiinteistön tai huoneiston tuottoarvoon, mutta myös muita menetelmiä käytetään tuottoarvon rinnalla.

Kiinteistöarvioinnin hinta

Arvioinnin hinta riippuu kohteen monimutkaisuudesta, arviolausunnon laajuudesta sekä mahdollisista matkakustannuksista. Arviokirjan laatimista helpottaa ja nopeuttaa, mitä kattavammat tiedot omistajalla on antaa arvioitavasta kohteesta. Esimerkiksi rakennuspiirustukset on hyvä etsiä valmiiksi arviointia varten ja tarkastaa tiedot tehdyistä peruskorjauksista ja muista remonteista. Mahdollisesta kuntoarviosta on myös hyötyä, koska kiinteistöarvioinnin yhteydessä voimme arvioida kuntoa vain silmämääräisesti ja rakennuksen iän perusteella. Kiinteistöarviointi edellyttää aina katselmusta paikan päällä arvioitavalla kiinteistöllä. Kysy arvioinnin hintaa omalle kiinteistöllesi sähköpostilla paivi.kuitunen@tilana.fi tai soita: 040 7717 346