Tilana on asiantuntijasi toimitilojen välityksessä ja yrityskaupoissa

Yrityskaupat ja toimitilavälitys

Miten sitten yrityskaupat ja toimitilavälitys oikeastaan liittyvät toisiinsa? Ensinnäkin siten, että molemmissa kohderyhmiä ja sidosryhmiä ovat yrittäjät tai yritykset sekä sijoittajat ja rahoittajat. Toiseksi moniin yrityskauppoihin liittyy myytävän yrityksen omistamat toimitilat ja niiden arviointi sekä myyminen tai vuokraaminen osana yrityskauppaa. Toisinaan taas kiinteistön myynnin yhteydessä on mahdollista tai kannattavaa myydä myös yritystoimintaa palveleva kiinteä kalusto ja varustus, jopa koko liiketoiminta.

Pääsääntöisesti yritysvälitys ja toimitilavälitys ovat meille rinnakkaisia liiketoimintoja, joissa molemmissa pystymme hyödyntämään osaamistamme kiinteistöalalta sekä yritystaloudesta ja vuosien varrella rakentunutta yritysasiakkaiden verkostoamme.

Yrityksen arvonmääritys

Sekä toimitila- että yrityskauppapalveluihin liittyy läheisesti myös arviointi. Me teemme sekä kiinteistöarviointia että yritysten arvonmäärityksiä. Arviokirjoissa painotamme ymmärrettäviä ja selkeitä perusteluita sekä tuottoarvo- ja kassavirtalaskelmia, joihin tekemämme arvio perustuu.

Tilana LKV

Päivi Kuitunen

Yrityskauppa-palveluista Tilanassa vastaa ensisijaisesti Päivi Kuitunen. Päivillä on pitkä kokemus yrityspalvelujen puolelta toimittuaan aiemmin Suomen Yrityskaupat-ketjussa sekä Varamiespalvelu-yrittäjänä Lohjalla, aikaisempaan kokemukseen kuuluu myös työskentely asianajotoimistossa konkurssipesien parissa sekä useita luottamustoimia kunnallispolitiikassa mm. kaavoituksen parissa. Päivi on koulutukseltaan tradenomi sekä laillistettu kiinteistövälittäjä LKV ja HHJ.

040 7717 346        paivi.kuitunen@tilana.fi         Lue Päivin esittely