Tilana on asiantuntijasi toimitilojen välityksessä ja yrityskaupoissa

Yrityskaupat ja toimitilavälitys

Miten sitten yrityskaupat ja toimitilavälitys oikeastaan liittyvät toisiinsa? Ensinnäkin siten, että molemmissa kohderyhmiä ja sidosryhmiä ovat yrittäjät tai yritykset sekä sijoittajat ja rahoittajat. Toiseksi moniin yrityskauppoihin liittyy myytävän yrityksen omistamat toimitilat ja niiden arviointi sekä myyminen tai vuokraaminen osana yrityskauppaa. Toisinaan taas kiinteistön myynnin yhteydessä on mahdollista tai kannattavaa myydä myös yritystoimintaa palveleva kiinteä kalusto ja varustus, jopa koko liiketoiminta.

Pääsääntöisesti yritysvälitys ja toimitilavälitys ovat meille rinnakkaisia liiketoimintoja, joissa molemmissa pystymme hyödyntämään osaamistamme kiinteistöalalta sekä yritystaloudesta ja vuosien varrella rakentunutta yritysasiakkaiden verkostoamme.

Yrityksen arvonmääritys

Sekä toimitila- että yrityskauppapalveluihin liittyy läheisesti myös arviointi. Me teemme sekä kiinteistöarviointia että yritysten arvonmäärityksiä. Arviokirjoissa painotamme ymmärrettäviä ja selkeitä perusteluita sekä tuottoarvo- ja kassavirtalaskelmia, joihin tekemämme arvio perustuu.

Tilana LKV

Päivi Kuitunen

Yrityskauppa-palveluista Tilanassa vastaa ensisijaisesti Päivi Kuitunen. Päivillä on pitkä kokemus yrityspalvelujen puolelta toimittuaan aiemmin Suomen Yrityskaupat-ketjussa sekä Varamiespalvelu-yrittäjänä Lohjalla, aikaisempaan kokemukseen kuuluu myös työskentely asianajotoimistossa konkurssipesien parissa sekä useita luottamustoimia kunnallispolitiikassa mm. kaavoituksen parissa. Päivi on koulutukseltaan tradenomi sekä laillistettu kiinteistövälittäjä LKV ja HHJ.

040 7717 346        paivi.kuitunen@tilana.fi         Lue Päivin esittely

Marika Långström

Toimitila-palveluista vastaa pääasiallisesti Marika Långström. Marika on työskennellyt kiinteistöalalla vuodesta 2012, mistä on kertynyt runsaasti kokemusta toimitiloja vuokrauksesta sekä kiinteistö- ja osakekaupoista. Lisäksi Marika on perehtynyt yritysten arvonmääritykseen ja sekä laatinut paljon kiinteistöarvioita toimitiloista. Marika on koulutukseltaan laskentaekonomi sekä laillistettu kiinteistövälittäjä LKV.

040 7327 907       marika.langstrom@tilana.fi        Lue Marikan esittely

Jukka Laurila

Kiinteistökehittämisestä, – arvioinnista ja kiinteistöjen monipuolisista omistusjärjestelyistä Tilanassa vastaa pääosin Jukka Laurila. Jukalla on kiinteistöalan kokemusta yli 30 vuotta yrittäjänä, yritysjohtajana ja konsulttina. Lisäksi Jukka on toiminut sekä julkishallinnon selvitystehtävissä että moninaisissa kiinteistöalan riidanratkaisutehtävissä. Sivutoimenaan Jukka myös kouluttaa kiinteistöarvioitsijoita ja -välittäjiä ja onpa hän ollut mukana luomassa kiinteistöarvioinnin AKA- järjestelmää Suomeen. Jukka on koulutukseltaan metsätalousinsinööri ja maanmittauksen linjalta tekniikan yo. Hän on suorittanut LKV-tutkinnon ja on auktorisoitu kiinteistöarvioitsija (AKA-yleisauktorisointi) sekä Keskuskauppakamarin hyväksymä kiinteistöarvioija (KHK). Jukalla on myös isännöinnin ammattitutkinto.